výskyt priezviska snopek

                                                                                     
   
       Samotné priezvisko SNOPEK sa na Slovensku v r. 1995 vyskytovalo celkom 123×, celkový počet lokalít: 45, najčastejšie výskyty v lokalitách:
  • Čuklasovce (obec Veľké Držkovce), okr. Topoľčany (od r. 1996 Bánovce n. B) – 12×;
  • Plavecký Štvrtok, okr. Bratislava - vidiek (od r. 1996 Malacky) – 8×;
  • Mokrý Háj, okr. Senica (od r. 1996 Skalica) – 7×;
  • Trenčín, okr. Trenčín – 7×;
  • Piešťany, okr. Trnava (od r. 1996 Piešťany) – 6×;
  • Trnava, okr. Trnava – 6×;
  • Nové Mesto nad Váhom, okr. Trenčín (od r. 1996 Nové Mesto n. Váhom) – 5×;
  • Limbach, okr. Bratislava - vidiek (od r. 1996 Pezinok) – 4×;
  • Skalica, okr. Senica (od r. 1996 Skalica) – 4×;
  • Devínska Nová Ves (obec Bratislava), okr. Bratislava – 4×;
(Zdroj: P. Ďurčo a kol.: Databáza vlastných mien a názvov lokalít na Slovensku. Podklady k projektu: Copernicus Programme, project COP-58: ONOMASTICA–COPERNICUS DATABASE. CD ROM. Paris: ELRA – 1998)

Výskyt priezviska Snopek na Slovensku
(Vytvoril: Pavel Oller - za čo mu touto cestou vyslovujem veľké poďakovanie - s použitím mojich údajov o výskyte mužského priezviska Snopek v našom rodokmeni a podľa telefónneho zoznamu. Počty Snopekovcov mimo rodokmeňa nezahŕňajú duplicitný výskyt v telefónnom zozname s výnimkou rôznorodosti telefónneho operátora)
Kliknutím na obrázok ho zobrazíte v pôvodnej veľkosti.

   Ďalšími variantmi priezviska sú Snop (veľmi malý výskyt – pričom pravdepodobnosť príbuznosti k tomuto priezvisku sa, podľa môjho názoru, limitne blíži k nule...) a Snopko. Priezvisko Snopko sa vyskytuje najčastejšie na strednom Slovensku. Neviem, ako Vás, ale mňa pri počutí môjho priezviska sa  zvyknú pýtať, či bývalý minister kultúry Mgr. Ladislav Snopko je so mnou v príbuzenskom zväzku;-)
      Oproti tomu v Čechách bolo k 28. 5. 2007 celkom 429 držiteľov tohto priezviska (samozrejme, že k uvedenému dátumu je už aj na Slovensku nositeľov priezviska Snopek viac, ale porovnať sa to stále nedá). Archív českého ministerstva vnútra dokonca uvádza, že v r. 2006 sa narodilo celkom 5 chlapcov s priezviskom Snopek. V Čechách sa toto priezvisko vyskytuje najčastejšie v stredných Čechách a na južnej Morave.
       Ak sme pri južnej Morave, napadá ma možná spojitosť s výskytom priezviska Snopek na Záhorí (viď Plavecký Štvrtok, Mokrý Háj, Skalica). Usídlenie nositeľov priezviska Snopek na Záhorí je doložené už napr. podľa cenzusu z r. 1715, v ktorom som tiež hľadal nejakých predkov. V maďarčine sa naše priezvisko píše ako Sznopek. A priezvisko Sznopek sa v tomto cenzuse vyskytuje len v dvoch lokalitách: v maďarskej župe Zala a – v Plaveckom Štvrtku! Bohužiaľ, cenzus z r. 1715 v Čuklasovciach naše priezvisko neuvádza, je preto viac ako isté, že do Čuklasoviec naši predkovia prišli z iných krajov. Odkiaľ, to sa dozvieme...po reklame?;-)...snáď z archívnych dokumentov.

Čo na to ujo Google...

Zadaním priezviska Snopek do známeho internetového vyhľadávača Google, pri voľbe vyhľadávania na slovenských stránkach, sa Vám najčastejšie zobrazia výsledky vedúce k osobám, ako napr. známy slovenský sochár Ladislav Snopek, autor o.i. aj pamätníka na Strečne, alebo napríklad animátor, scenárista a režisér v jednej osobe Martin Snopek.  Ďalej nájdete často lekárov, ktorí sú nositeľmi tohto priezviska - MUDr. Ivan Snopek, Csc. z Topoľčian, o. i. poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja, MUDr. Ľubomír Snopek, stomatológ z Novej Bane a MVDr. Jozef Snopek z Topoľčian.
        Ak by sme zašli len o kúsok ďalej, do Českej republiky, tam je to pestrejšie nielen vzhľadom  na väčšiu početnosť priezviska Snopek, ale aj na viac odkazov na toto priezvisko z pohľadu váhy osobnosti. Nájdete tu zo súčasníkov napríklad plk. Ing. Františka Snopeka, bývalého šéfa pražskej polície a neskôr námestníka policajného prezidenta, od januára 2010 šéfa českého policajného útvaru na ochranu ústavných činiteľov, poslanca za KSČM Václava Snopeka, ale aj hokejového obrancu Jana Snopeka, ktorý sa  nar. 1976 v Prahe, začínal v Sparte, hral za Zlín, v r. 1995 bol draftovaný aj v NHL Edmontonom Oilers, ale hral len na farmách, neskôr hral v HC Pardubice (s našim Jánom Laššákom), teraz hrá za České Budejovice. Často narazíte na ďalšieho Františka Snopeka, kňaza a historika, mnohokrát citovaného autora štúdií o dejinách Veľkej Moravy a vierozvestcoch (1853-1921). Taktiež môžete natrafiť na odkaz na starých divadelných hercov z Brna Vladimíra a Boženu Snopekovcov. No a na záver putovania po Čechách môžete nájsť aj stránku klubu sálového futbalu s názvom Fk Snopek Děčín. Zaujímavým zistením je aj to, že na prelome 18. a 19. storočia sa významne zapísal do dejín Čiech opát Jindřich Snopek, ktorý sa zaslúžil o rekonštrukciu kláštorného kostola v Sedleci pri Kutnej Hore.
          Ak zadáte priezvisko Snopek do Google s vyhľadávaním na celom webe, ako prvý sa Vám objaví Sigmund Snopek, významný americký hudobník a skladateľ, frontman kapely Bloomsbury People a neskôr aj skupiny Violent Femmes, hudba - od jazzu po psychedelický rock - kombinácia rockovej a klasickej hudby, hráč na mnoho dychových nástrojov a na klávesové nástroje. Ďalej natrafíte aj na meno Christopher Charles Snopek - baseballový hráč Chicago White Sox 1994-2000, vo svetovom pohári Baseball World Cup 2001 bol na tretej méte tímu USA. Debut 1995, posledný zápas 27. septembra 1998. Učí na športovej akadémii v Mississippi. Okrem toho môžete nájsť aj amerického producenta Chada Snopeka (filmy American Girl, The Third Wheel - u nás ako "Pomoc!!! Ja mám rande" a akčný film Tollbooth).
       Na argentínskych stránkach narazíte hlavne na dvoch ďalších významných Snopekovcov - bývalých guvernérov provincie JujuyCarlosa Snopeka a neskôr jeho synovca Guillerma Snopeka. S našimi príbuznými v Argentíne  však nemajú žiadnu spojitosť.
         Pochopiteľne, že vzhľadom na pravdepodobný poľský pôvod slova snopek, nájdete najviac Snopekovcov v Poľsku.


     

citát

"Každá generácia sa usmieva nad svojimi otcami, smeje sa dedkom a obdivuje pradedkov."
William Somerset Maugham

Vlastný vyhľadávací nástroj
 

pôvod, písanie priezviska, jeho tvary

výskyt priezviska

fórum

linky


      snopcek

Ak sa raz bude tvoriť erb našej rodiny, základom bude...snopček;-) A pravdepodobne bude ešte obsahovať nožnice, alebo ihlu, ako symbol krajčírskeho remesla.