vitajte u snopekovcov!

Táto stránka je venovaná rodine Snopekovej, pochádzajúcej z obcí spod vrchu Inovec, a to najmä z Cimennej, Dubodiela, Ruskoviec, no hlavne z malej dedinky Čuklasovce  v okrese Bánovce nad Bebravou, ktorá je na týchto stránkach osobitne prezentovaná. Je totiž rodiskom nielen mojich rodičov, ale aj starých rodičov a prarodičov

Nájdete tu mnoho informácií o Snopekovcoch, najmä z pohľadu vekov dávnych, aj menej dávnejších. Zoznam celej rodiny sa, pravdaže, postupne aktualizuje nielen jej pribúdajúcimi, ale najmä odišlými členmi rodiny. Takými, ktorí už síce nie sú medzi nami, ale keďže zvedavosť je ľudskému pokoleniu vlastná, chceme aj my vedieť, ktorí to boli, kedy a ako žili. Dúfam, že aj vďaka Vám sa nám podarí zozbierať čo najviac informácií o nás.  Ak by ste mali nejaké zaujímavé a relevantné informácie, budem rád, ak mi o nich dáte vedieť prostredníctvom kontaktu uvedeného v sekcii RODOKMEŇ.

novinky

22. máj 2018

Sekcia História Čuklasoviec bola doplnená o podrobnosti k prvej písomnej zmienke a o nové zistenia o kňazovi Jánovi Morvayovi, údajnom rodákovi z Čuklasoviec.

OK parte  Oľga Kucháriková (*28.6.1936 - † 11.12.2017)           Česť jej pamiatke!

Rudolf Snopek - parte Rudolf Snopek (*31.7.1942 - † 11.1.2014)                  Česť jeho pamiatke!

31.7.2011

Rodokmeň doplnený o niekoľko nových údajov z druhopisov dubodielskych matrík (prvopisy sobášnej a úmrtnej matriky z r. 1876 - 1895 sa nezachovali). Ide najmä o úmrtie praprapradeda Michala (nar. 1811). Doplnené aj niektoré portrétové fotografie a údaje z Facebooku. Sekcia Tarabovec doplnená o pôvod názvu osady.
Opravené niektoré nesprávne linky.
V záhlaví stránky zmenený citát, prevzatý so súhlasom od kolegu - amatéra genealóga z Čiech.

29.1.2011

História Čuklasoviec doplnená o ďalších Čuklasovancov, ktorí bojovali v I. svetovej vojne. Účastníkom bol aj pradedkov brat Ján, žijúci v tom čase v Maďarsku - doplnené v sekcii Snopekovci.

26.1.2011

Upravený poznámkový aparát pamätí Štefana Snopeka na Tarabovec a Čuklasovce vzhľadom k zistenému miestu narodenia Vincky Tarabovej a k zistenému dátumu úmrtia Klimenta Snopeka (v časti o príchode dedka Štefana z Argentíny). Článok Snopekovci v Čechách doplnený o animované video o histórii Sedleckej baziliky - pôsobisku opáta Jindřicha Snopeka a o jeho zásluhách na jej rekonštrukcii.

20.1.2011

V rodokmeni doplnené dáta úmrtia nášho pradedka Štefana Snopeka a jeho vnuka Klimenta, sekcia História Čuklasoviec doplnená o nové zemianske rody v Čuklasovciach a o údaje zo Štatistického lexikónu obcí ČSSR z r. 1965.

16.1.2011

Aktualizované niektoré fotografie, doplnené úmrtie Eleny Snopkovej v Argentíne, sekcia Baňa v závere doplnená o nové skutočnosti (doplnené aj v rodokmeni).

6. október 2010

Opäť aktualizované fotografie niektorých mladších členov rodokmeňa, opravené gramatické a štylistické chyby v histórii Čuklasoviec.

1. október 2010

Facebook vie byť aj skvelá vec;-) Vďaka nemu sú týmto dňom v rodokmeni aktualizované niektoré dáta a fotografie mladších ročníkov.

16. august 2010

Sekcia HISTÓRIA ČUKLASOVIEC bola doplnená o legionárov z Čuklasoviec počas I. svetovej vojny a po nej.

28. jún 2010

V sekcii SNOPEKOVCI začínam uverejňovať moje zistenia o iných rodoch Snopekovcov, najmä v iných krajinách. Ide o zhrnutie poznatkov, ktoré som získal výlučne na internete, keď som sa zaoberal priezviskom Snopek. Prvý článok je o Snopekovcoch v Čechách a na Morave. Okrem iného sa dozviete aj to, že existuje Snopkova ulica;-)

19. máj 2010

Pred časom som napísal článok pre českých kolegov o tom, ako bádať v slovenských archívoch. Doteraz bol schovaný, ale rozhodol som sa ho zverejniť. Odkaz na článok je aj v sekcii RODOKMEŇ.
Ešte vo februári t. r. som poskytol rozhovor o tejto práci na stránke geni.sk.

25. apríl 2010

Držíme krok s dobou - Snopekovci sú aj na Facebooku;-)

25. marec 2010

V sekcii SNOPEKOVCI doplnený popis rodiny Jozefa Snopeka, syna Andreasa (Ondreja) Snopeka, ktorého potomkovia žijú v súčasnosti v okolí Veľkých Ripnian.

19. marec 2010

V sekcii SNOPEKOVCI doplnené nové skutočnosti a údaje o rodinách nášho priameho predka Jána a jeho brata Jozefa Snopekovcov, ktoré vyplývajú zo súpisu daňovníkov v r. 1828.

18. marec 2010

Vďaka niektorým členom rodiny, priateľom a známym, ktorým chcem aj touto cestou ešte raz neskonale poďakovať, bola spustená anglická verzia tejto stránky.

20. september 2009

Po návšteve archívu v Topoľčanoch doplnené v Rodokmeni chýbajúce dáta z r. 1895 - 1906, týkajúce sa najmä rodiny Adama Snopeka z Ruskoviec, detí môjho pradedka Štefana a jeho brata Jozefa Snopeka, neskôr bývajúceho v Novom Meste nad Váhom. Doplnené boli tiež "hlavy" niektorých žijúcich osôb (získané väčšinou na Tarabovci).
Všetky zistenia sú slovne doplnené v sekcii Snopekovci, ktorá bola mierne upravená.

3. september 2009

Dňa 30. augusta 2009 sa na Tarabovci uskutočnilo prvé veľké stretnutie Snopekovcov pochádzajúcich z Čuklasoviec. Aj keď sa nie všetci mohli zúčastniť, stretlo sa nás tam dosť. Najväčšiu zásluhu na tom má Ervín Snopek, ale aj všetci tí, ktorí mu pomáhali. Patrí im za to veľké poďakovanie nás všetkých a dúfame, že takéto stretnutie sa stane tradíciou. Na začiatku stretnutia sa konala spomienková sv. omša za Štefana Snopeka a Augustínu Priečinskú, ich súrodencov a ich deti, ktorú celebroval páter Štefan Bebjak. K dispozícii sú aj fotografie zo stretnutia.
Sekcia Tarabovec doplnená o lokalizáciu na satelitnom snímku a o výrez z katastrálnej mapy Cimennej z 19. stor.

27. august 2009

História Čuklasoviec bola doplnená o údaje o Tereziánskom urbári, v sekcii Tarabovec uverejnený farebný náhľadový snímok ohodnotenia Snopekovho mlyna, ktorý je odkazom na oficiálnu kópiu dokumentu. Pod snímkom je aj krátky opis mlyna podľa Doc. Ladislava Mlynku, ktorému aj týmto veľmi pekne ďakujem za ochotu.

30. júl 2009

V rodokmeni doplnené nové údaje z matrík farnosti Veľké Chlievany týkajúce sa potomkov Andreasa Snopeka a rodiny Adama Snopeka z Ruskoviec. Zistené skutočnosti sú slovne popísané v sekcii Snopekovci. Pri návšeteve archívu v Bytči bola nájdená aj listina obsahujúca súpis Snopekovho mlyna na Tarabovci. Akonáhle budem mať k dispozícii jej fotokópi, bude zverejnená. Neobsahuje však žiadne mená ani nové dáta. Rovnako tak Tereziánsky urbár obcí Cimenná, Dubodiel a Čuklasovce. Podrobnosti "milostivého urbáru" týkajúce sa obce Čuklasovce budú zverejnené neskôr.

27. jún 2009

Vďaka pátraniu po predkoch MUDr. Ivana Snopeka z Topoľčian bolo nájdené pokračovanie rodiny Andreasa Snopeka (nar. 1777), a to v Malých Chlievanoch. Zároveň mi bolo umožnené nahliadnuť do matriky matričného obvodu býv. Dolných Držkoviec (dáta z r. 1907 - 1949). Všetky zistené dáta a ich snímky sú doplnené v rodokmeni. Popis rodiny Andreasa Snopeka doplnený v sekcii o Snopekovcoch (popis nie je úplný - preštudované len dáta do 1. pol. 19. stor), rovnako tak nové dáta týkajúce sa rodiny Adama Snopeka z Ruskoviec.
V rodokmeni sú aktualizované fotografie niektorých osôb (Elisa del Valle, Fernanda a Macarena Luque Lobos, Mário Hudáček s manželkou).

20. máj 2009

Vzhľadom k rastúcemu obsahu stránku bol pridaný vyhľadávací modul na stránke www.snopekovci.tym.sk.

11. máj 2009

Dňa 10. mája 2009 sa uskutočnilo stretnutie Snopekovcov s Elisou del Valle a jej dcérami Fernandou a Macarenou. Najskôr sme navštívili Nové Mesto nad Váhom, kde videli rodisko Eleny, Milana a Margarity Snopekových, potom sme navštívili Trenčiansky hrad (veľká vďaka Jožkovi Snopekovi a potom sme sa stretli v Penzióne pod hradbami (veľká vďaka Ľubošovi Snopekovi). Foto zo stretnutia nájdete tu.

26. apríl 2009

Rodokmeň doplnený o ďalších 19 osôb - potomkov Jozefa Snopeka (nar. 1878), ktorý sa usadil v Novom Meste nad Váhom, vrátane ich partnerov. Rovnako tak doplnený slovný popis tejto rodiny v sekcii Snopekovci.

30. marec 2009

Pridaný modul google prekladača (pre aspoň aké-také pochopenie obsahu stránok návštevníkom z cudziny).

23. marec 2009

Rodokmeň v inetrnetovej aplikácii phpGedView bol presťahovaný do nového priestoru na stránku www.snopek.tym.sk. Uvoľnil sa tak priestor na tejto adrese o vyše 100 MB;-) Rodokmeň vytvorený programom Ancestry2html zostáva na svojom pôvodnom mieste.

21. marec 2009

Vďaka nadšenému kolegovi genealógovi - amatérovi, Pavlovi Ollerovi, ktorému týmto ešte raz vyslovujem obrovskú vďaku, máte možnosť prehľadne vidieť na mapke sídelné lokality našich predkov (nežijúcich osôb z rodokmeňa) na Slovensku a výskyt priezviska Snopek na Slovensku.
V dôsledku toho bola sekcia "Priezvisko" rozčlenená na dve podsekcie: "Pôvod, písanie priezviska a jeho tvary" (tvary priezviska sú novým krátkym článkom) a "Výskyt priezviska".

25. február 2009

- rodokmeň doplnený o niekoľko údajov (k rodinám Jozefa Mihalecha a Joanny Snopekovej, Jozefa Veselého a Anny Snopekovej, doplnené foto k rodine Brázdovej, identifikácia manželky a miesta sobáša Jána Nepomuckého Snopeka, nar. 1885);
- na základe niektorých zistených údajov bol upravený odsek o prvých Snopekovcoch v Čuklasovciach;
- história Čuklasoviec doplnená o údaje z matriky farnosti Malá Hradná, týkajúcich sa birmovky v r. 1842 a v r. 1860;

1. február 2009

Po uvedomení si začiatočníckych chýb v štúdiu matrík z 19. storočia som tieto začal opätovne a dopodrobna preskúmavať a oplatilo sa:

- rodokmeň doplnený o 12 osôb a množstvo doteraz chýbajúcich dát o narodení, či sobáši, alebo úmrtí niektorých našich predkov. Najvýznamnejšími  zisteniami sú súrodenci Štefana Snopeka (1869)  - Jozef a Ján Nepomucký a Adamov (1844) syn Ján;

- návštevou archívu katastra nehnuteľností sa mi nepodarilo objasniť polohu obytných domov našich predkov s výnimkou domu č. 4 v Ruskovciach, v ktorom býval Adam Snopek (1844) s rodinou a role patriacej jeho synovi Jánovi, ktorú neskôr predal.

- všetky uvedené zistenia sú premietnuté aj do opisu jednotlivých rodín v sekcii "Snopekovci".

- v novom výstupe rodokmeňa pre príbuzných je pre ľahšiu orientáciu vytvorený naviac rodkmeň Snopekovcov z Ruskoviec (Adam Snopek, nar. 1844, jeho potomkovia a priami predkovia) a zvlášť aj rodokmeň Snopekovcov z Čuklasoviec (Ján Snopek, nar. 1840, jeho potomkovia a priami predkovia). Zároveň nová verzia programu Ancestry2html, pomocou ktorého je tento výstup vytvorený, zoraďuje dokumenty a fotografie podľa roku priradeného k dokumentu, či fotografii (ak je známy a priradený). Dokumenty a fotografie s neuvedeným rokom sú na konci zoznamu.

- v histórii Čuklasoviec doplnené stručné údaje o cholere v r. 1846.

25. január 2009

Počet osôb v rodokmeni presiahol číslo 300, a to bez návštevy archívu! Veľká vďaka za to patrí pani Lenke Brázdovej, rod. Snopkovej, ktorej rodinu týmto zároveň vítame v našom rodokmeni. Dúfam, že s jej pomocou sa nám podarí rozpliesť ďalšie vlákna rodokmeňa Snopekovcov, konkrétne o potomkov Adama Snopeka z Ruskoviec.

V novovygenerovanom výstupe html z databázy rodokmeňa najnovšou verziou programu Ancestry2htmlosoby bez známeho priezviska (s otáznikom) zaradené na konci abecedného zoznamu, takže ich nehľadajte na začiatku, ako bolo doteraz.

Zároveň z dôvodu pripájania ďalších vetiev Snopekovcov došlo k premenovaniu stránky na "Snopekovci spod Inovca", obci Čuklasovce sa však budem naďalej intenzívne venovať.

11. december 2008

História Čuklasoviec doplnená o epidémiu cholery v r. 1866, oslobodenie obce na konci II. svetovej vojny a upresnené fakty o povodni.

Na stránke Snopekovci upravený text viažuci sa k č. popisnému 18 (zistené, že ide o sídlo čuklasovských zemanov).

Kauza Augustín zmenená - teda Augustín na nepomenovaného príbuzného vzhľadom k zisteniu, že Augustín zomrel v Čuklasovciach ako 19-ročný na tuberkulózu.

Rodokmeň upravený podľa vyššie spomenutého a doplnený o niekoľko osôb nie priezviska Snopek, ale príbuzensky spojených.

22. november 2008

Výstup rodokmeňa v Ancestry2html vytvorený novou verziou, ktorá umožňuje prepínanie medzi jazykmi a zobrazuje vzťah vybranej osoby k hlavnej osobe rodokmeňa (u nás je to Štefan Snopek, nar. 1869).

3. november 2008                                                                                     

Dnešným dňom bola spustená na tejto stránke webová interaktívna aplikácia phpGedView, ktorá umožňuje variabilné spôsoby prezerania nášho rodokmeňa podľa požiadaviek užívateľa, vytváranie zoznamov podľa kritérií zadaných užívateľom, registrovaným užívateľom umožňuje editovať údaje, dopĺňať údaje, nahrávať mediálne súbory, a to všetko pri vlastnom nastavení utajenia údajov, či mediálnych súborov.


Václav Snopek - parte  Václav Snopek (*22.7.1938 -  † 9.10.2008)                  Odišiel si príliš skoro! Na tomto som pracoval aj pre Tvoje        potešenie. Aspoň zhora si teda prezri Tarabovec....

18. august 2008

- História Čuklasoviec doplnená o nové skutočnosti, čerpané najmä z monografie "Dubodiel", od autorov M. Ďurča a A. Mikulu, vyd. v r. 2005;

- Tarabovec doplnený o niektoré fakty z uvedenej publikácie;

- rodokmeň (zatiaľ iba slovenská verzia) doplnený o niekoľko nových osôb a zistení údajov z matrík farností Malá Hradná a Dubodiel, na základe čoho bola zostavená pravdepodobná spojitosť Jána Snopeka (1771 - 1841) s Jánom Snopekom (nar. okolo 1740). Komentár k zisteniam nájdete v novom článku "Asi nie sme od Adama". Okrem toho nájdete vo fotografiách rodokmeňa aktualizované fotografie rodiny Kuchárikovej a Hlouškovej a pridané sú aj foto niektorých zápisov z matriky farnosti Malá Hradná a Dubodiel z 18. a zač. 19. storočia. 

25. jún 2008

Spustené fórum k tejto stránke.

15. jún 2008

Nové zistenia z matrík farnosti Dubodiel z r. 1782 - 1875 premietnuté do rodomeňa - rodokmeň doplnený o viac ako 90 osôb, sekcia SNOPEKOVCI doplnená opisne o tieto údaje, sekcia RODOKMEŇ doplnená o správu z archívu a nový článok "Kauza Augustín Snopek".

9. máj 2008

Vzhľadom k záujmu nezainteresovaných strán bol v sekcii RODOKMEŇ zverejnený odkaz na upravený rodokmeň pre verejnosť (údaje viažuce sa k žijúcim osobám nie sú zverejnené - iba mená a príbuzenské vzťahy).

Zobraziť všetky predchádzajúce zmeny stránky od jej spusteniacitát

"Hledat předky není ztráta času. Hledat předky je hledání ztraceného času." ~ Phaare, český kolega-amatérsky genealóg

Vlastný vyhľadávací nástroj

genealógia

Genealógia, rodopis /z gréc. genos, genus – rod/ je pomocná veda historická zaoberajúca sa príbuzenskými vzťahmi medzi ľudskými jedincami, rodovými vzťahmi a súvislosťami medzi nimi. Je to veda, ktorá skúma a opisuje pôvod a vzájomný pomer rodov a rodín.

Vychádza z písomných prameňov ako sú verejné a úradné knihy – matriky narodených, sobášených a úmrtí.

Viac...

Geni.sk: Rodokmeň a genealógia Tipy, návod ako pátrať po predkoch. Nástroje na genealogický výskum, programy na tvorbu rodokmeňa zadarmo a ich recenzie.

Fórum


  TOPlist